Informaţii suplimentare

Modalitatea și termenul de depunere a cererilor

 

Orice cerere/ notificare din partea abonatului se va depune în formă scrisă, printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire în adresa companiei, fax, e-mail sau printr-o cerere depusa personal la punctele autorizate ale Operatorului, cu cel puțin 5 zile lucrătoare pana la finele lunii calendaristice. Toate modificările se efectuează cu data de întâi a lunii următoare.

 

Cererea va conține în mod obligatoriu:

  • denumirea deplină a companiei, numele și prenumele administratorului;
  • numărul de telefon și/sau numărul contului pentru care se solicită modificarea;
  • solicitarea exactă;
  • în cazul în care cererea e depusă de persoana terță în mod obligatoriu se va prezenta procura/delegația;
  • data depunerii cererii;
  • semnătura și ștampila umedă.

 

Conditii generale Unite

 

 
 
 
*Pentru mai multe detalii,apelați la numărul 11855 Serviciul Asistență Business Clienți.

 

 


despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude