Modalităţi de achitare

 

Cea mai rapidă și comodă modalitate de achitare a serviciilor de telefonie fixă este achitarea prin intermediul serviciului "Reîncărcare cont", cu cardurile Visa, MasterCard, Visa Electron sau Maestro.

 

 

Alte modalități de plată a serviciilor de telefonie fixă:

 

[+] Puncte de vânzări Moldtelecom

Vino şi achită serviciile în orice punct de vînzari Moldtelecom până în ultima zi a lunii. Recepționarea plăților se poate efectua fără a prezenta factura, este suficient să indicați doar numărul de telefon fix. 

 

Programul de lucru al punctelor de vînzari din Chișinău și republică 

 

[+] Bănci

Efectuează achitarea serviciilor în orice filială sau reprezentanţă a următoarelor bănci:

 

  • BC Energbank S.A.*
  • BC Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.*
  • BC FinComBanc S.A.*
  • BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.*
  • BC Moldindconbank S.A.*
  • BC Moldova Agroindbank  S.A.
  • BC Victoriabanc S.A.*
  • BC Comerțbank*

 

*Recepționarea plăților se poate efectua fără a prezenta factura, este suficient să indicați doar numărul de telefon fix sau numărul de contract telefonie fixă.

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

[+] Oficiile "Poşta Moldovei"

Factura poate fi achitată în toate oficiile Poşta Moldovei din ţară.

 

*Recepționarea plăților se poate efectua fără a prezenta factura, este suficient să indicați doar numărul de telefon fix sau numărul de contract telefonie fixă.

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

 

[+] Prin intermediul bancomatelor

Efectuează achitarea serviciilor prin intermediul bancomatelor, de la orice bancă menţionată mai jos:

BC Energbank S.A.,
BC Eximbank S.A.,
BC FinComBank S.A.,
BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.,
BC Moldindconbank S.A.,
BC Moldova Agroindbank  S.A.,
BC Victoriabank S.A.,
BC Comerțbank.

 

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

  

[+] Achitarea serviciilor prin intermediul on-line banking

Achitarea serviciilor prin intermediul on-line banking:

 

1. www.energbank.com/ro/online-banking-pentru deținătorii de carduri bancare Energbank S.A.

2. www.telebank.md/-pentru deținătorii de carduri EuroCreditBank S.A.

3. www.client.eximbank.com/indexro.stm-pentru deșinătorii de carduri bancare Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.

4. www.fincompay.com - pentru deţinătorii de carduri bancare FinComBanc S.A. 

5. www.emobias.md/- pentru deținătorii de carduri bancare Mobiasbanca-GSG S.A.

6. www.moldindconbank.md/web-client/ - pentru deţinătorii de carduri bancare Moldindconbank S.A.

7. www.maib.md/ro/internet-banking/ - pentru deţinătorii de carduri bancare Moldova Agroindbanc S.A.

8. www.dotbank.md - pentru deţinătorii de carduri bancare Victoriabank S.A.

9. www.comertbank.md/services/bank_online/- pentru deținătorii de carduri bancare Comețbank S.A.

10. www.bcr.md/ro/24Banking - pentru deținătorii de carduri BCR filiala Chișinău S.A.

 

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

 

[+] Prin intermediul terminalelor de plăţi electronice NettoPro, OSMP şi MMPS

Achitarea se efectuează în doar câteva minute, fără tergiversări şi pauze.

 

 

Pentru a vizualiza factura și starea contului, recomandăm utilizarea aplicației mobile MyMoldtelecom.

 

Factura achitată la timp, va evita suspendarea serviciilor! 

 

 

Suport client

 

Cutia poştală: http://mail.moldtelecom.md/

 

 

Informaţii suplimentare

 

telefon: 1181- Serviciul Clientelă, apel gratuit.

e-mail: 1181@moldtelecom.md

 


despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude