Solicitare de ofertă de preţuri privind efectuarea lucrărilor de reparaţie capitalăaîncăperii pentru montorișireparația capitalaamagazinului propriua S.A. „Moldtelecom” or.Ocnițastr.Independenței, 62.
19 Iunie 2017

Prin prezenta, solicităm oferta de preţuri privind efectuarea lucrărilor de reparaţie capitalăaîncăperii pentru montorișireparația capitalaamagazinului propriua S.A. „Moldtelecom” or.Ocnițastr.Independenței, 62.

 

Propunerile Dvs. trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:

 

1.     Costul (lei MD), inclusiv TVA (formele 7; 3; 5WinCmeta).

2.     Termenuldefinalizarealucrărilor.

3.     Modalitatea de plată, înurmătorulmod:

·        Costul obiectului se va achita în termen de 60 de zile din momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral.

4.     Termenul de garanţie nu mai puțin de 12 luni din data finalizării lucrărilor.

5.     Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.

6.     Copia licenței pentru activitate in domeniul respectiv.

7.     Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA.

8.     Efectivul de personal cu calificare înaltă şi experienţa în îndeplinirea lucrărilor.

9.     Actele ce confirmă disponibilitatea de mijloace tehnice necesare pentru executarea calitativă a lucrărilor.

10.           Experienţa şi competenţa privind executarea lucrărilor, prezentând lista lucrărilor de acest fel în perioada ultimilor trei ani.

11.           Minim o scrisoare de recomandare de la beneficiarii la care au fost îndeplinite lucrări similare.

12.           Declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor cu termen de scadentă depășită fată de instituțiile financiare.

 

Ofertele vor fi prezentate pe adresa electronică:

anatol.babuc@moldtelecom.mdşi marina.graur@moldtelecom.md, sau la adresa S.A. „Moldtelecom”, or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10, la data de  26.06.2017.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la tel. 0-22-570-733, dna Marina Graur.

 

Anexe:

Ocnita Reparatia incaperii pentru montori

Ocnita Reparatia magazin
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   fraude